Külastamine

  • Ootame külastama tervena
  • Kui Teil esinevad viirushaigustele iseloomulikud tunnused (köha, nohu, palavik), jääge koju
  • Palume teostada käte antiseptikat
  • Kaitsemaski kasutamine on soovituslik
  • Kirurgilise maski ja teiste nõuetekohaste isikukaitsevahendite kandmine on kohustuslik osakondades, kus on kehtestatud isolatsiooninõuded

Külastusajad

Elora Keila, Hiiu ja Maardu haiglates kehtivad järgnevad külastusajad:

E-R kell 14:00-18:30

L-P kell 11:00-18:30

Riiklikud pühad kell 11:00-18:30